Onze Mensen

Mr. Drs. C. Lamphen

Connie Lamphen heeft Franse taal- en letterkunde én rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. 

Zij is 1e-graads bevoegd docent Frans, maar heeft toch gekozen voor een carrière in de advocatuur. 

In 1989 is zij beëdigd en inmiddels alweer meer dan 30 jaar in Utrecht werkzaam als advocaat. Zij brengt een schat aan werk- en levenservaring met zich mee. 

Connie is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij is sinds 2000 lid van de vFAS, de enige Nederlandse specialisatievereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het (internationaal) personen- en familierecht en erfrecht. Connie is tevens scheidingsmediator en heeft ook op het gebied van mediation haar sporen verdiend. 

Connie treedt regelmatig op als bijzondere curator, waarbij zij waakt over de belangen van minderjarige kinderen als het gaat om hun afstamming of als het minderjarige kind in een complexe situatie met (één van) de ouders terechtkomt waarbij het belang van het kind strijdig is met het belang van de ouder(s). Zij is lid van de Stichting Bijzondere Curator Nederland. 

Haar aandacht voor de kwetsbare positie van minderjarigen komt tevens tot uiting in de specialisatie civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht

Ook het psychiatrisch patiëntenrecht ligt haar zeer na aan het hart. Zaken die zien op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang komen dagelijks in haar praktijk voorbij. 

Tenslotte is Connie dé advocaat-specialist in Nederland als het gaat om de wetten voor oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 en de Algemene Oorlogsongevallenregeling. 

Met het stijgen der jaren van de oorlogsgetroffenen wordt dit onderdeel van de praktijk vanzelfsprekend kleiner, maar desalniettemin pakt zij in voorkomende gevallen deze zaken onverminderd met de haar bekende gedrevenheid op.